Your address will show here +12 34 56 78
บทความสุขภาพ

Uncategorized

ช่วงหน้าร้อน ส่วนใหญ่จะป่วยเป็นไข้หวัดประเภทไหน

04/05/2022

ไข้หวัดแดดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยแต่จะเกิดขึ้นได้บ่อยกับผู้ทำงานกลางแดด กลางแจ้งที่มีอากาศร้อนจัด, นักกีฬา, พนักงานออฟฟิศที่นั่งทำงานในห้...

Uncategorized

โรคโควิดติดต่อกับสัตว์ได้หรือไม่ ?

06/04/2022

เชื้อไวรัสโคโรนาที่จะแพร่กระจายเชื้อไปสู่สัตว์เลี้ยงได้ไม่ใช่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ แต่เป็นไวรัสสายพันธุ์ที่มีมานานแล้วและสามารถพ...

Uncategorized

ป้องกันโควิดเบื้องต้นอย่างไร

06/04/2022

การหาแนวทางป้องกันอย่าง การเว้นระยะ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยครั้ง ร่วมไปถึงการรับวัคซีนที่ดีและเหมาะสม ที่จะช่วยป้องกันและต่อต้านเชื้อไวรั...

Uncategorized

โควิดรักษาด้วยตัวเองได้ไหม

06/04/2022

เมื่อป่วยเป็นโรคโควิด หรือตรวจพบว่าติดเชื้อก็สามารถที่จะพักรักษาตัวเองได้ที่บ้าน เพราะระยะเวลาฝักตัวจากการรับเชื้อครั้งแรกเข้ามาในร่างกายจะอยู่ประมาณ ...

Uncategorized

รักษาอย่างไรเมื่อติดเชื้อโควิด

08/03/2022

ผลตรวจออกมาเป็น “บวก” และมีอาการแสดงออกมาควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อตรวจเพิ่มเติมถึงความเสี่ยงอื่นๆส่วนกรณีที่ผล ATK เป็น ‘ลบ’ จะพิจารณาต่อว่า มีอาการหร...

Uncategorized

มาเช็คอาการของตัวเองเมื่อเสี่ยงติดเชื้อโควิด

08/03/2022

ความเสี่ยงมาก็กลัวว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด19 มาด้วยหากคุณเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังการเดินทางให้ลองกักตัว ไม่พบปะผู้คนแล้วลองสังเกตอาการตนเ...

Uncategorized

กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโควิดมากที่สุดคือ

08/03/2022

ไวรัสโควิด19 จะสามารถแพร่เชื้อติอต่อกันได้ง่ายมากๆ โดยแพร่จากคนสู่คนผ่านทางละอองฝอยที่มาจากจมูกหรือปากของผู้ติดเชื้ออาจจะเป็นจากการไอหรือจามแล้วเราหาย...

Uncategorized

โควิด 19 มีผลต่อร่างกายอย่างไร

15/02/2022

ผู้ติดเชื้อโควิดนั้น มีการแสดงออกของอาการที่แตกต่างกัน จะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียว อาการแสดงของโรคโควิด-19 คล้ายคลึงกับการติดเชื้อไวรัสท...

Uncategorized

โควิดในประเทศไทยมีกี่สายพันธุ์

15/02/2022

ไวรัสโคโรนามีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ที่รู้จักกันดีที่สุดและแพร่กระจายไปทั่วโลกตอนนี้ก็คือสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยมีการพบมาก่อนคือวายพันธุ์ที่ 7 ...

Uncategorized

โรคโควิดเกิดจากอะไร มาจากที่ไหน

15/02/2022

ไวรัสโควิดครั้งแรกถูกค้นพบการติดเชื้อจากสัตว์ก่อน โดยเป็นสัตว์ทะเลที่มีการติดเชื้อไวรัสนี้แล้วแพร่กระจายสู่คนที่อยู่ใกล้ชิด หรือคลุกคลีกับสัตว์เหล่านี...