Your address will show here +12 34 56 78
บทความสุขภาพ

Uncategorized

โรคภูมิแพ้เหมือนไข้หวัดหรือไม่

28/01/2022

โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยที่ร่างกายจะผลิตสารกระตุ้นต่อต้าน ที่มีปฏิกิริยาไวต่อสารที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้หรือสารระคายเคือ...

Uncategorized

โรคภูมิแพ้เป็นแล้วรักษาหายขาดไหม

28/01/2022

โรคภูมิแพ้จมูกอักเสบพบบ่อยมาก โดยเป็นอาการเรื้อรังที่หายได้น้อยมากร้อยละ 12 ในระยะเวลา 5 ปี และหากเป็นกลุ่มผู้ใหญ่พบว่าจะหายได้ร้อยละ 15 เท่านั้น แต่ต...

Uncategorized

วิธีป้องกันโรคภูมิแพ้ ทำได้ด้วยตัวเอง

28/01/2022

โรคภูมิแพ้คืออะไรเป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกาย ที่มีต่อสารกระตุ้นในภาวะปกติ จะแสดงอาการออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่...

Uncategorized

ฝุ่นละอองทำให้เป็นภูมิแพ้ได้ไหม

17/01/2022

โรคภูมิแพ้กันมากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในชีวิตประจำวันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ง่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่นละอง ควัน สารพิษ ส...

Uncategorized

เด็กหรือผู้ใหญ่ที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ 

17/01/2022

โรคภูมิแพ้ก็คือโรคที่ผู้ป่วยจะแสดงอาการออกมาให้เห็นว่าแพ้อย่างชัดเจน ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล คันตา น้ำตาไหล คันรอบดวงตา ระคายเคืองผิว ผื่นคัน มีผดผื่...

Uncategorized

โรคภูมิแพ้มีผลถึงชีวิตหรือไม่

17/01/2022

โรคภูมิแพ้ โรคนี้สามารถที่จะเกิดได้ทุกช่วงวัยตั้งแต่ทารก เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ไปจนถึงผู้สูงอายุ สามารถเป็นได้ในทุกเพศทุกวัย...

Uncategorized

สภาพแวดล้อมแบบไหนที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่าย

10/01/2022

สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้มากมายหลายโรค เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศ สภาพมลพิษ ฝุ่นละอองเกินค่าที่กำหนดทำให้ร่างกายของแต่ละคนได...

Uncategorized

เรามีวิธีเช็คตัวเองอย่างไรเมื่อเสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้

10/01/2022

โรคภูมิแพ้ คือโรคที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายมีความไวต่อสารก่อภูมิแพ้ในธรรมชาติมากกว่าปกติ จนก่อให้เกิดอาการผิดปกติแสดงออกมา สารก่อภูมิแพ้หรือสารกระตุ้นภู...

Uncategorized

โรคภูมิแพ้มีกี่ประเภท

10/01/2022

โรคภูมิแพ้หรือเรียกว่า Allergy เป็นโรคที่เกิดจากการร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้นๆ ทำให้เกิดการทำงานของระบบภายในร่างกายมีความผิดปกต...

Uncategorized

โรคภูมิแพ้เกิดจากกรรมพันธุ์หรือไม่

16/12/2021

โรค “ภูมิแพ้” ที่มาจากพันธุกรรม ซึ่งพันธุกรรมของมนุษย์สามารถส่งต่อให้กันรุ่นต่อรุ่น ไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายใบหน้า รูปร่างหรือแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บที...