Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized

เชื้อไวรัสโคโรนาที่จะแพร่กระจายเชื้อไปสู่สัตว์เลี้ยงได้ไม่ใช่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ แต่เป็นไวรัสสายพันธุ์ที่มีมานานแล้วและสามารถพบเห็นได้ทั่วไป

0

Uncategorized

การหาแนวทางป้องกันอย่าง การเว้นระยะ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยครั้ง ร่วมไปถึงการรับวัคซีนที่ดีและเหมาะสม ที่จะช่วยป้องกันและต่อต้านเชื้อไวรัสไม่ให้อันตรายถึงชีวิต  

0

Uncategorized

เมื่อป่วยเป็นโรคโควิด หรือตรวจพบว่าติดเชื้อก็สามารถที่จะพักรักษาตัวเองได้ที่บ้าน เพราะระยะเวลาฝักตัวจากการรับเชื้อครั้งแรกเข้ามาในร่างกายจะอยู่ประมาณ 3 วัน

0