Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized

Long COVID (ลองโควิด) เมื่อติดเชื้อโควิดแล้วหายดีตรวจไม่พบเชื้อแล้ว ก็ไม่อาจจะนิ่งนอนใจได้เพราะเชื้อโควิดในร่างกายอาจทิ้งร่องรอยความเสียหายในอวัยวะส่วนต่างๆทำให้อวัยวะที่เกิดความเสียหายนั้นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหากเกิดความเสียหายที่บางส่วนของสมอง อาจเกิดภาวะสมองล้า (Brain Fog Syndrome) หรือหากมีความเสียหายที่ปอดก็จะทำให้เกิดความผิดปกติเวลาหายใจ

0

Uncategorized

โรคโควิด-19นั้นถือว่าเป็นโรคไม่สามารถหลีกเหลี่ยงได้มีการแพร่ระบาดหลายพื้นที่และเพิ่มจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีผลต่อการเข้ารับการรักษา ในช่วงแรกที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั้นผู้ป่วยยังสามารถที่จะเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลได้ทันทีบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ยังเพียงพอต่อความต้องการแต่สถานการณ์ในตอนนี้ผู้ติดเชื้อทวีคูณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

0

Uncategorized

ผู้ป่วยจะเลือกพักรักษาตัวเองภายในบ้านซึ่งวิธีนี้มีประสิทธิภาพในการรักษาได้ดีเหมือนที่โรงพยาบาลและ Hospital  การขอกักตัวรักษาเองอยู่ที่บ้าน หรือ Home Isolation สามารถติดต่อสปสช.1330 ทางสถานพยาบาลที่ดูแลจะเรียกตัวให้เข้าไปรับยาสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ และแนวทางตนขณะกักตัวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

0

Uncategorized

สายพันธุ์โอมิครอนพบมากกว่าทุกสายพันธุ์ และมากกว่าสายพันธุ์เดลตา ถึง 2 เท่า และพบการกลายพันธุ์ที่ส่วนตัวรับซึ่งไวรัสใช้จับยึดกับเซลล์ของคนเราถึง 10 ตำแหน่งทำให้สามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสได้อย่างรวดเร็วมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ

0

Uncategorized

โรคภูมิแพ้นั้นเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมที่ได้รับเข้ามาทางการหายใจหรือรับประทานซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ โดยมักเป็นสารจำพวกโปรตีนต่างๆการเกิดโรคภูมิแพ้นั้นมีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมกระตุ้นให้เกิดอาการได้ง่าย เช่นการได้รับสารก่อภูมิแพ้ในปริมาณมากและเป็นระยะเวลานาน

0