Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized

ผู้ติดเชื้อโควิดนั้น มีการแสดงออกของอาการที่แตกต่างกัน จะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียว อาการแสดงของโรคโควิด-19 คล้ายคลึงกับการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก จาม เจ็บคอ ปวดศีรษะ หอบเหนื่อย หายใจเร็ว ในบางสายพันธุ์นั้นอาจร่วมไปถึงประสาทการรับรู้ กลิ่น รส ทำให้ไม่ได้กลิ่นหรือการรับรส ในการรับประทานอาหารหรือสูดดมอากาศภายนอก ทำให้ผลข้างเคียงของผู้ติดเชื้อโควิดมีผลต่อร่างกายในระยะยาวได้

0

Uncategorized

โรคภูมิแพ้จมูกอักเสบพบบ่อยมาก โดยเป็นอาการเรื้อรังที่หายได้น้อยมากร้อยละ 12 ในระยะเวลา 5 ปี และหากเป็นกลุ่มผู้ใหญ่พบว่าจะหายได้ร้อยละ 15 เท่านั้น แต่ต้องใช้ระยะเวลาเฝ้าดูอาการนานถึง 5-8 ปี ถึงแม้คนไข้กลุ่มนี้จะไม่มีอาการแล้วแต่คนไข้ส่วนใหญ่ มีผลการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังยังผิดปกติอยู่ คือเป็นบวกต่อสารก่อภูมิแพ้ทำให้ไม่ได้หายขาดไปจากโรคนี้ถาวร

0

Uncategorized

โรคภูมิแพ้คืออะไรเป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกาย ที่มีต่อสารกระตุ้นในภาวะปกติ จะแสดงอาการออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย โดยมีสารกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้อย่างเช่น ไรฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ สารเคมี ควันบุหรี่ น้ำหอม เป็นต้น

0

Uncategorized

โรคภูมิแพ้กันมากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในชีวิตประจำวันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ง่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่นละอง ควัน สารพิษ สารเคมี เกสรดอกไม้ ขนสัตว์เลี้ยง ซึ่งโดยปกติเมื่อร่างกายได้รับฝุ่นละอองหรือสารเหล่านี้เข้าไปทางระบบทางเดินหายใจ

0

Uncategorized

โรคภูมิแพ้ก็คือโรคที่ผู้ป่วยจะแสดงอาการออกมาให้เห็นว่าแพ้อย่างชัดเจน ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล คันตา น้ำตาไหล คันรอบดวงตา ระคายเคืองผิว ผื่นคัน มีผดผื่นคันแดงตามผิวหนัง ผิวหนังลอกอักเสบ หรืออาจแพ้รุนแรงถึงขั้นท้องร่วง แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก

0

Uncategorized

โรคภูมิแพ้ โรคนี้สามารถที่จะเกิดได้ทุกช่วงวัยตั้งแต่ทารก เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ไปจนถึงผู้สูงอายุ สามารถเป็นได้ในทุกเพศทุกวัย

0

Uncategorized

สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้มากมายหลายโรค เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศ สภาพมลพิษ ฝุ่นละอองเกินค่าที่กำหนดทำให้ร่างกายของแต่ละคนได้รับสารพิษเหล่านี้เข้าไปและมีการตอบสนองหรือแสดงอาการตอบกลับมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน

0

Uncategorized

โรคภูมิแพ้ คือโรคที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายมีความไวต่อสารก่อภูมิแพ้ในธรรมชาติมากกว่าปกติ จนก่อให้เกิดอาการผิดปกติแสดงออกมา สารก่อภูมิแพ้หรือสารกระตุ้นภูมิแพ้นั้นไม่ได้กระตุ้นให้เกิดอาการกับทุกคนแต่จะเป็นเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคภูมิแพ้นั้นๆ

0

Uncategorized

โรค “ภูมิแพ้” ที่มาจากพันธุกรรม ซึ่งพันธุกรรมของมนุษย์สามารถส่งต่อให้กันรุ่นต่อรุ่น ไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายใบหน้า รูปร่างหรือแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บที่อาจส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปภายในครอบครัวได้ โรค “ภูมิแพ้” ก็เช่นเดียวกันที่สามารถส่งต่อทางพัธุรกรรมได้เหมือนกับโรคอื่นๆ

0

Uncategorized

สัตว์ในส่วนของขนสัตว์ ถือเป็นตัวกระตุ้นการเกิด “ภูมิแพ้” ได้มากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะขนสัตว์เป็นสิ่งแปลกปลอมขนาดไม่เล็กมากมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เส้นบาง สัตว์บางตัวมีขนที่ยาว บางตัวมีขนสั้นหรือในสัตว์บางชนิดขนหยิก เมื่อผู้ป่วยที่มีอาการ “ภูมิแพ้” ขนสัตว์อยู่แล้วได้หายใจเอาขนสัตว์เหล่านี้เข้าไปยังร่างกายผ่านช่องทางจมูก

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS