Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized

โรค “ภูมิแพ้” ที่มาจากพันธุกรรม ซึ่งพันธุกรรมของมนุษย์สามารถส่งต่อให้กันรุ่นต่อรุ่น ไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายใบหน้า รูปร่างหรือแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บที่อาจส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปภายในครอบครัวได้ โรค “ภูมิแพ้” ก็เช่นเดียวกันที่สามารถส่งต่อทางพัธุรกรรมได้เหมือนกับโรคอื่นๆ

0

Uncategorized

สัตว์ในส่วนของขนสัตว์ ถือเป็นตัวกระตุ้นการเกิด “ภูมิแพ้” ได้มากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะขนสัตว์เป็นสิ่งแปลกปลอมขนาดไม่เล็กมากมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เส้นบาง สัตว์บางตัวมีขนที่ยาว บางตัวมีขนสั้นหรือในสัตว์บางชนิดขนหยิก เมื่อผู้ป่วยที่มีอาการ “ภูมิแพ้” ขนสัตว์อยู่แล้วได้หายใจเอาขนสัตว์เหล่านี้เข้าไปยังร่างกายผ่านช่องทางจมูก

0

Uncategorized

โรค “ภูมิแพ้” นั้นเป็นการตอบสนองของร่างกายที่ไวของระบบภูมิคุ้มกันจึงทำให้เมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเป็นโปรตีนเรียกว่า ไอจีจี ซึ่งอยู่บนเม็ดเลือดขาว และเมื่อร่างกายได้รับสารก่อ “ภูมิแพ้” ไม่ว่าจะเป็น อากาศ ฝุ่น ควัน ละอองหรือตัวกระตุ้นต่างๆ

0

Uncategorized

วัคซีนป้องกัน “ไข้หวัด” ใหญ่เป็นการผลิตเชื้อไวรัสที่ตายแล้วโดยผ่านกระบวนการผลิตคัดกรองอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันโรค “ไข้หวัด” ใหญ่เป็นเชื้อที่ผลิตมาเพื่อป้องกันไวรัส “ไข้หวัด” ใหญ่โดยเฉพาะ

0

Uncategorized

ไข้หวัด แต่ละครั้งจะเป็นการติดเชื้อไวรัสคนละชนิดกันจึงทำให้ป่วยเป็นไข้หวัดและหายป่วยจะทำให้มีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์นั้นๆ และสามารถที่จะกลับมาป่วยเป็น “ไข้หวัด” ได้อีกครั้ง เมื่อได้รับเชื้อไวรัสอีกชนิดที่ไม่เหมือนกับเชื้อไวรัสชนิดแรกเมื่อมีการติดเชื้อ “ไข้หวัด” จะมีระยะการฟักตัวของเชื้ออยู่ที่ 1-4 วัน โดยอาการต่างๆ

0

Uncategorized

“ไข้หวัด” หลายคนต้องเคยป่วยเป็นหวัดและรู้ว่าอาการเบื้องต้นของโรคนี้เป็นอย่างไร ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ค่อยรุนแรงมากนักใน “ไข้หวัด” ธรรมดาทั่วไป ทุกคนสามารถป่วยได้ตลอดทั้งปี โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กทารกและเด็กที่มีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่พบว่าป่วยเป็น “ไข้หวัด” บ่อยที่สุดและกลุ่มผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุจะมีโอกาสเป็น “ไข้หวัด” ไล่เรียงตามลำดับ

0