Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized

ความเสี่ยงมาก็กลัวว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด19 มาด้วยหากคุณเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังการเดินทางให้ลองกักตัว ไม่พบปะผู้คนแล้วลองสังเกตอาการตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน หลังจากไปสัมผัสกับผู้ป่วยหรือไปในพื้นที่เสี่ยงและให้สังเกตอาการผิดปกติของตนเอง

0

Uncategorized

ไวรัสโควิด19 จะสามารถแพร่เชื้อติอต่อกันได้ง่ายมากๆ โดยแพร่จากคนสู่คนผ่านทางละอองฝอยที่มาจากจมูกหรือปากของผู้ติดเชื้ออาจจะเป็นจากการไอหรือจามแล้วเราหายใจเอาละอองนั้นเข้าไปหรือมือไปสัมผัสกับละอองฝอยนั้นแล้วมาจับบริเวณใบหน้าทำให้เราได้รับเชื้อโดยทันทีซึ่งเป็นการติดเชื้อที่ง่ายมากและมีกลุ่มเสี่ยงมากมายที่จะติดเชื้อร่วมกันซึ่งหากติดต่อกันได้ง่ายก็จะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

0

Uncategorized

ผู้ติดเชื้อโควิดนั้น มีการแสดงออกของอาการที่แตกต่างกัน จะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียว อาการแสดงของโรคโควิด-19 คล้ายคลึงกับการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก จาม เจ็บคอ ปวดศีรษะ หอบเหนื่อย หายใจเร็ว ในบางสายพันธุ์นั้นอาจร่วมไปถึงประสาทการรับรู้ กลิ่น รส ทำให้ไม่ได้กลิ่นหรือการรับรส ในการรับประทานอาหารหรือสูดดมอากาศภายนอก ทำให้ผลข้างเคียงของผู้ติดเชื้อโควิดมีผลต่อร่างกายในระยะยาวได้

0

Uncategorized

ไวรัสโคโรนามีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ที่รู้จักกันดีที่สุดและแพร่กระจายไปทั่วโลกตอนนี้ก็คือสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยมีการพบมาก่อนคือวายพันธุ์ที่ 7 มีชื่อเรียกว่า “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” (COVID-19) นั่นเอง

0

Uncategorized

ไวรัสโควิดครั้งแรกถูกค้นพบการติดเชื้อจากสัตว์ก่อน โดยเป็นสัตว์ทะเลที่มีการติดเชื้อไวรัสนี้แล้วแพร่กระจายสู่คนที่อยู่ใกล้ชิด หรือคลุกคลีกับสัตว์เหล่านี้ ก็จะติดเชื้อไวรัสได้ทันที โดยเริ่มมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีการตั้งข้อสงสัยว่ามาจากตลาดที่ค้าขายสัตว์ทะเล และสัตว์หายากเหล่านี้ที่เป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อไวรัสโคโรนานี้เป็นที่แรก

0

Uncategorized

ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นเชื้อไวรัสประเภทหนึ่งที่แพร่กระจายเชื้อได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ เป็นเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงมากและหากผู้ป่วยติดเชื้อก็จะมีอาการที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้ยากต่อการวินิจฉัยโรคของแพทย์ เพราะว่าโรคโควิดจะมีอาการใกล้เคียงกับโรคไข้หวัดใหญ่มาก

0

Uncategorized

โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยที่ร่างกายจะผลิตสารกระตุ้นต่อต้าน ที่มีปฏิกิริยาไวต่อสารที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้หรือสารระคายเคือง

0

Uncategorized

โรคภูมิแพ้จมูกอักเสบพบบ่อยมาก โดยเป็นอาการเรื้อรังที่หายได้น้อยมากร้อยละ 12 ในระยะเวลา 5 ปี และหากเป็นกลุ่มผู้ใหญ่พบว่าจะหายได้ร้อยละ 15 เท่านั้น แต่ต้องใช้ระยะเวลาเฝ้าดูอาการนานถึง 5-8 ปี ถึงแม้คนไข้กลุ่มนี้จะไม่มีอาการแล้วแต่คนไข้ส่วนใหญ่ มีผลการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังยังผิดปกติอยู่ คือเป็นบวกต่อสารก่อภูมิแพ้ทำให้ไม่ได้หายขาดไปจากโรคนี้ถาวร

0

Uncategorized

โรคภูมิแพ้คืออะไรเป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกาย ที่มีต่อสารกระตุ้นในภาวะปกติ จะแสดงอาการออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย โดยมีสารกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้อย่างเช่น ไรฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ สารเคมี ควันบุหรี่ น้ำหอม เป็นต้น

0

Uncategorized

โรคภูมิแพ้กันมากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในชีวิตประจำวันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ง่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่นละอง ควัน สารพิษ สารเคมี เกสรดอกไม้ ขนสัตว์เลี้ยง ซึ่งโดยปกติเมื่อร่างกายได้รับฝุ่นละอองหรือสารเหล่านี้เข้าไปทางระบบทางเดินหายใจ

0

PREVIOUS POSTSPage 2 of 6NEXT POSTS