Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized

หลายคนมองว่า การไม่ได้ขับถ่ายไม่ใช่ปัญหา แค่ใช้ยาระบายช่วยขับออกมาก็ได้เหมือนกัน แต่นั่นไม่ใช่ทางออกที่ดีเลย ในความป็นจริงแล้ว ยาระบายมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทการเคลื่อนและบีบตัวของลำไส้ ส่งผลให้ลำไส้บีบตัวหนักและแรงขึ้น

0

Uncategorized

ธรรมชาติร่างกายของคนเรามีเวลาบอกไว้อย่างชัดเจน ว่าอวัยวะไหนทำงานเวลาใด ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. คือช่วงเวลาที่ลำไส้ใหญ่มีพลังและแรงขับเคลื่อนมากที่สุด ดังนั้นช่วงเวลานี้ทุกคนควรขับถ่ายอุจจาระ เพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้ใหญ่

0

Uncategorized

หลายคนสงสัยว่า ทำไมต้องดีท็อกซ์ด้วย สมัยก่อนไม่เห็นจะต้องทำ แต่อย่าลืมว่า สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว วัตถุดิบในอาหารมีสารพิษปนเปื้อน และสารเคมีตกค้างที่สามารถสะสมในร่างกายของเรามากกว่าแต่ก่อน

0