Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized

“ไข้หวัด” โดยทั่วไปคือการติดเชื้อไวรัสประเภท Rhinoviruses จากการสูดดมหรือรับเชื้อผ่านทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนหรือ จมูกนั่นเอง โดยอาการก็จะมีความรุนแรงน้อย และหายได้เองภายใน 1-3 วัน ส่วนการติดเชื้อไวรัส “ไข้หวัด” ใหญ่นั้น สาเหตุมาจากเชื้อไวรัส influenza virus ติดเชื้อบริเวณระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน ซึ่งในผู้ป่วยที่เป็น “ไข้หวัด” ใหญ่นั้นก็จะมีอาการที่รุนแรงมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด

0

Uncategorized

“ไข้หวัด” ธรรมดาและ “ไข้หวัด” ใหญ่จะมีการระบาดของเชื้อไวรัสชนิดใหม่อยู่เป็นประจำในช่วงฤดูหนาว ฤดูฝน ซึ่งเชื้อไวรัส “ไข้หวัด” ใหญ่ (Influenza virus) ที่ระบาดในไทยหนักๆ จะแบ่งออกเป็น 3 ชนิดด้วยกัน คือ เชื้อไวรัสชนิดเอ เชื้อไวรัสชนิดบีและเชื้อไวรัสชนิดซี ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดเอนั้นจะถูกพบได้ทั้งในคนและสัตว์ สามารถแพร่เชื้อกระจายเชื้อติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว จากสัตว์สู่คนหรือคนสู่สัตวก็ได้ และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสชนิดเอในสัตว์นั้นก็จะทวีความรุนแรงไปในสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ที่มีพันธุ์กรรมที่ไม่เหมือนกันทำให้สามารถก่อนเกิดโรคที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม

0

Uncategorized

โรค “ไข้หวัด” สามารถแบ่งได้ 2 ชนิดคือ ไข้หวัดธรรมดา (Common cold) และ ไข้หวัดใหญ่ (Flu) ซึ่งทั้งสองชนิดนี้มีสาเหตุที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสทั้งนั้น แต่จะแตกต่างกันที่ชนิดของไวรัสสายพันธุ์ที่ติดเชื้อ โดย “ไข้หวัด” ชนิดธรรมดานั้นเกิดได้จากไวรัส Rhinoviruses และ Coronaviruses เป็นเชื้อไวรัสชนิดนี้ส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงมากใช้เวลาในการรักษาไม่นานนักก็จะหายได้

0