Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized

การรักษาไซนัสจะเป็นยาประเภท “พ่นจมูก” ที่มีส่วนผสมของยากลุ่มสเตียรอยด์ร่วมด้วย ใช้ในการรักษาโรคไซนัสอักเสบได้เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่ายา  “พ่นจมูก” ช่วยบรรเทาอาการและรักษาโรคไซนัสอักเสบได้

0

Uncategorized

ยาพ่นจมูก (Nasal spray) เป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของตัวยาที่ใช้สำหรับรักษาอาการที่เกิดจากความผิดปกติภายในโพรงจมูก เยื่อบุอักเสบ อาการบวมแดงภายในจมูกชั้นนอก โรคหวัดหรือภูมิแพ้ เช่น น้ำมูกไหล คัดจมูก จาม

0

Uncategorized

พ่นจมูก” ที่ใช้หดหลอดเลือดเป็นยาที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายชนิดหนึ่ง มีให้เลือกหลายยี่ห้อ แตกต่างกันที่ส่วนผสมและตัวยาบางตัวที่จะช่วยรักษาได้เฉพาะจุด

0

Uncategorized

ยา พ่นจมูก สามารถรักษาอาการของโรคที่เกี่ยวกับโพรงจมูกได้หลากหลาย ไม่ใช้เพียงแค่รักษาได้เท่านั้น ยา พ่นจมูก  ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการ ทำความสะอาดโพรงจมูก ฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัสได้อีกด้วย

0