Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized

ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ซ้ำๆ ได้ปีละหลายๆ ครั้งและไม่อาจหลีกเหลี่ยงได้ด้วย ซึ่งเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็จะทวีคูณความรุนแรงของอาการที่แสดงออกไปอีก เช่น ไข้สูงมากผิดปกติ ไอแก้ง ไอเสมหะติดเชื้อ มีอาการกำเริบของโรคประจำตัวไซนัส เชื้อไวรัสลงไปสู่ปอดทำให้เกิดอาการปอดติดเชื้อได้ง่าย และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนทำให้มีผลเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทันที

0