Uncategorized

เป็นหวัดและเจ็บคอใช้ พ่นจมูก ได้ไหม

เป็นหวัดและเจ็บคอใช้ “พ่นจมูก” ได้ไหม ?  

ในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาและโรคที่เป็นบ่อยมากในช่วงที่สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงคือโรคไข้หวัด (Common Cold) นั่นเอง ไข้หวัดเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้น เช่น จมูก คอ ไซนัส และกล่องเสียง โดยเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอาการไข้หวัดนั้น มักเป็นเชื้อไวรัสชนิดที่ไม่รุนแรง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง สามารถนอนพักฟื้น ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยการดื่มน้ำ นอนพักผ่อนให้เพียงพอก็สามารถหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์

                แต่สิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดไข้หวัดนั้นคืออวัยวะส่วนต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นอวัยวะที่มีการติดเชื้อผ่านทางโพรงจมูกทั้งสิ้น ผ่านการหายใจเอาสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคเข้าไปในโพรงจมูกจึงทำให้ภายในจมูกเกิดการติดเชื้อและอักเสบ สิ่งที่จะส่งผลต่อร่างกายรุนแรงเลยคือ เชื้อไวรัส เมื่อเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางปาก ตา จมูก ก็จะเกาะผนังโพรงจมูก สะสมจนเกิดการอักเสบ มีน้ำมูก เป็นเมือกมูกไหล ซึ่งเป็นสาเหตุของไข้หวัดนั่นเอง

อีกทั้งไข้หวัดยังเป็นโรคที่แพร่กระจายได้ในอากาศ เมื่อผู้ป่วย ไอ จาม เชื้อหวัดก็จะฟุ้งกระจายในอากาศ เมื่อสูดเอาเชื้อหวัดเข้าไปก็จะมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไข้หวัดได้ และยังติดต่อกันได้ในกรณีที่มีการสัมผัสกับผู้ป่วยไข้หวัดโดยตรง หรือใช้ของใช้ต่างๆ ร่วมกับผู้ป่วย และไม่ล้างมือก่อนนำมือไปจับที่บริเวณตา ปากและจมูก ทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

จึงทำให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดหรือในผู้ป่วยที่เป็นไขหวัดแล้วนั้น นิยมหันมาดูแล ป้องกันและรักษาอาการด้วยวิธีการใช้ยา “พ่นจมูก” ซึ่งเป็นตัวยาที่นิยมกันมากที่สุดและเป็นยาเบื้องต้นในการรักษาอาการไข้หวัดเลยก็ว่าได้ เพราะอาการของไข้หวัดนั้น จะมีอาการไข้ตัวร้อน ครั่นเนื้อครั่นตัว อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ คอแห้ง เจ็บคอ อาจมีอาการไอมีเสมหะ คัดจมูก มีน้ำมูกใสติดเชื้อร่วมด้วย จึงทำให้ยา“พ่นจมูก”เป็นตัวเลือกแรกในการยังยั้งการติดเชื้อไข้หวัดได้ดี ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก มีน้ำมูก และสามารถทำลายเชื้อโรคบริเวณรอบจมูกได้ด้วย

ยา “พ่นจมูก” จัดเป็นกลุ่มยาลดอาการ คัดจมูก ซึ่งอาการของการคัดจมูกจากไข้หวัดนั้นเป็นอาการผิดปกติภายในโพรงจมูก เกิดอาการบวมของหลอดเลือดหรือเนื้อเยื่อในจมูก ทำให้มีการอุดตันและคัดจมูก หากในผู้ป่วยบางรายมีอาการติดเชื้อสะสมน้ำมูกอุดตันจำนวนมากก็จะมีมูกสีที่เข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ยา “พ่นจมูก” เป็นยาลดอาการคัดจมูกที่เป็นตัวช่วยเริ่มต้น ออกฤทธิ์โดยการลดอาการบวมของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อในจมูก ทำให้ลดอาการคัดจมูกได้ดี

โดยกลุ่มยา “พ่นจมูก” ที่ใช้รักษาไข้หวัดนั้น จะมีส่วนผสมของยาชนิดต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อช่วยลดอาการคัดจมูกจากไข้หวัดได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ ได้แก่ โคลิเนอร์จิกและมาสต์เซลล์อินฮิบิเตอร์ เป็น 2 ตัวยาหลักที่ใช้ในยา “พ่นจมูก” ผสมกับสมุนไพร่ที่ออกฤทธิ์เย็น ทำให้หายใจได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ยา “พ่นจมูก” กลุ่มยาต้านโคลิเนอร์จิก (Anticholinergic) ยาชนิดนี้จะมีฤทธิ์ต้านระบบประสาทชนิดโคลเนอร์จิก ทำให้ต่อมในโพรงจมูกหลั่งน้ำมูกลดลง ช่วยป้องกันการผลิตเมือกหรือมูกออกมาจากต่อมภายในจมูกมากเกินไป จึงทำให้รักษาอาการน้ำมูกไหลจากหวัดและลดอาการน้ำมูกไหลได้ด้วย

ยา “พ่นจมูก” กลุ่มมาสต์เซลล์อินฮิบิเตอร์ (Mast Cell Inhibitor) เป็นตัวยาที่ใช้ในยาหลายประเภท ออกฤกธิ์ช่วยยับยั้งการหลั่งสารเคมีที่เกิดจากอาการภูมิแพ้ ทำให้ช่วยลดอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล และที่สำคัญยาในกลุ่มมาสต์เซลล์อินฮิบิเตอร์ยังช่วยป้องกันการปลดปล่อยสารฮีสตามีนในร่างกาย ช่วยลดอาการที่เกิดจากโรคภูมิแพ้ เช่น จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล ได้อีกด้วย

หากคุณมีอาหารเจ็บคอที่เกิดเนื่องจากไข้หวัดร่วมด้วย ยา “พ่นจมูก” ก็เป็นตัวเลือกที่สามารถช่วยรักษาได้เช่นกัน เพราะอาการไข้หวัดเรื้อรัง จะทำให้เชื้อโรคลงไปสู่ลำคอได้ จนเกิดการติดเชื้อ ทำให้มีอาการ ไอแห้ง ไอมีเสมหะ หรือเจ็บคอ คออักเสบเกิดร่วมได้ เมื่อมีอาการไข้หวัดและเจ็บคอให้ใช้ยา “พ่นจมูก” ฉีดพ่นวันละ 4-5 ครั้งบริเวณจมูก ในกลุ่มประเภทยา “พ่นจมูก” ก็จะมียาพ่นลำคอเช่นกัน สามารถใช้ร่วมกันได้เลย เพื่อรักษาอาการไข้หวัดและเจ็บคอ

หลังการฉีดยา “พ่นจมูก” จะช่วยลดอาการได้ภายใน 10 นาที และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรจะใช้ “ยาพ่นจมูก” ร่วมกับวิธีการดูแลโพรงจมูกเบื้องต้นด้วย ถ้าหากมีอาการน้ำมูกค้างภายในจมูก ควรสั่งน้ำมูกออกก่อนใช้ยา “พ่นจมูก”   ในชีวิตประจำวันควรมีการล้างจมูกด้วยน้ำเกลืออาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในจมูก ไม่ให้เกิดการสะสมจนมีอักเสบภายในจมูก ซึ่งวิธีเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยตัวเองในทุกวัน หรือเมื่อไปในพื้นที่ที่มีเชื้อโรคสะสม ฝุ่นละอองจำนวนมาก หรือขนสัตว์ ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้

การดูแลตัวเองเบื้องต้นสามารถพกยา “พ่นจมูก”  ชนิดฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส ติดตัวและฉีดพ่นได้ตลอดวัน ซึ่งเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ส่งผลให้ลดการเกิดโรคไข้หวัดและการกำเริบของโรคภูมิแพ้ได้ด้วย